Slep og Buksering

Vi tilbyr slep og buksering av fartøy ved ankomst og avgang til kai.

Vi tilbyr 24-timers service, og hjelper båter som sliter med å legge til kai. Vi har lang og bred erfaring med slep, buksering, frakt og assistanse.

Ved havari eller andre nødsituasjoner rykker vi ut umiddelbart og forsøker å hjelpe.

Våre taxibåter har base i Fonnes, utenfor Bergen, men vi kommer dit du er.


Vi har tilgjengelige båter for buksering og slep 24/7


Vi har to taxibåter tilgjengelige som kan brukes til transport, frakt, sleping og buksering. De har god kapasitet, og vi stiller opp på alle oppdrag til sjøs og langs kysten.
I en akutt situasjon har vi kort utrykningstid og hjelper til med det det måtte være.

Du kan alltid kontakte oss på 916 06 157 eller 957 84 411, og vi rykker ut og hjelper båter og skip.


Kontakt oss her om dere har spørsmål rundt tjenester vi tilbyr med båt.