Slep og Buksering

Vi tilbyr slep og buksering av fartøy ved ankomst og avgang til kai.

Vi tilbyr 24-timers service, og hjelper båter som sliter med å legge til kai. Vi har lang og bred erfaring med slep, buksering, frakt og assistanse.

Ved havari eller andre nødsituasjoner rykker vi ut umiddelbart og forsøker å hjelpe.

Våre taxibåter har base i Fonnes, utenfor Bergen, men vi kommer dit du er.


Vi har tilgjengelige båter for buksering og slep 24/7


Vi har to taxibåter tilgjengelige som kan brukes til transport, frakt, sleping og buksering. De har god kapasitet, og vi stiller opp på alle oppdrag til sjøs og langs kysten.
I en akutt situasjon har vi kort utrykningstid og hjelper til med det det måtte være.

Du kan alltid kontakte oss på +47 91 60 61 57 eller +47 95 78 44 11, og vi rykker ut og hjelper båter og skip.

Les mer om våre båter her.

Kontakt oss her om dere har spørsmål rundt tjenester vi tilbyr med båt.